Zgoda na publikację wizerunku absolwenta

Informacja w administracji publicznej | 2/2019
Moduł: prawo cywilne
Marcin Sarna

Czy zgoda na publikację na „tablo” (tablica przedstawiająca wizerunki absolwentów danej klasy) wizerunku absolwenta może zostać wyrażona na liście, na której widnieją nazwiska wszystkich absolwentów danej klasy i tam w odpowiedniej rubryce każdy z nich może złożyć podpis, potwierdzając tym samym zgodę na wykorzystanie wizerunku, czy może należy zastosować zindywidualizowany formularz dotyczący odrębnie każdego z absolwentów?