Zgłaszanie zbiorów danych

Informacja w administracji publicznej | 02/2015

Czy po zgłoszeniu ABI należy zgłaszać zbiory danych do generalnego inspektora?”

Odpowiedź

Zależy, o jakie zbiory chodzi. W przypadku zbiorów tzw. danych wrażliwych, tj. danych należących do kategorii danych wskazanych w art. 27 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.; dalej: Ochr­DanychU), nadal istnieje obowiązek zgłoszenia takich zbiorów danych do rejestracji GIODO przed rozpoczęciem przetwarzania (art. 40 Ochr­DanychU). Jeśli chodzi o zbiory danych osobowych nie zawierające danych wskazanych w art. 27 ust. 1 Ochr­DanychU, nie istnieje obowiązek ich zgłaszania do GIODO, jeśli administrator danych powołał ABI i zgłosił go do GIODO.

Rejestr jawny

Obowiązek prowadzenia jawnego rejestru takich zbiorów danych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 Ochr­DanychU) przechodzi wówczas na ABI. Rejestr ten ma być prowadzony przez ABI u administratora danych i obejmować wszystkie zbiory danych prowadzone przez tego administratora danych (z wyjątkiem zbiorów danych wyłączonych dotychczas z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO i ujętych w art. 43 ust. 1 Ochr­DanychU). ABI powinien zatem ująć w swoim rejestrze również zbiory uprzednio (przed 1.1.2015 r.) zgłoszone do GIODO (w tym zbiory zawierające dane wrażliwe).

Podstawa prawna

  • art. 27 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.