Zasady postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej przez uczelnie

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Arwid Mednis

Szkoły wyższe borykają się z szeregiem problemów i wątpliwości, w szczególności dotyczących wniosków, które wymagają zaangażowania wielu osób z personelu administracyjnego, co często paraliżuje pracę sekretariatów i dziekanatów. Innym zagadnieniem jest dostęp do informacji o negocjacjach prowadzonych przez uczelnie z przedsiębiorcami w sprawach warunków handlowych nabywania towarów i usług. Oprócz tego na uwagę zasługuje kwestia dostępu do informacji o prowadzonych przez uczelnie badaniach naukowych.