Zakres jawności sprawozdań składanych przez fundację

Informacja w administracji publicznej | 4/2017
Piotr Sitniewski

"Czy sprawozdanie fundacji składane właściwemu ministrowi można w odpowiedzi na wniosek składany w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnić każdemu kto wystąpi z takim wnioskiem do właściwego ministra?”