Zagadnienia z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej jako informacja publiczna

Informacja w administracji publicznej | 3/2015
Moduł: nieruchomości
Kamila Kędzierska

Znacząca część zadań publicznych wykonywanych przez starostów oraz burmistrzów (prezydentów) miast na prawach powiatu dotyczy prowadzenia działań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Sprawy wydawania decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, a także przyjmowania zgłoszeń zamiaru budowy czy rozpoczęcia robót budowlanych dotyczą najczęściej jednostkowych sytuacji, które jednak ze względu na ich dużą liczbę oraz znaczny ładunek emocjonalny przemawiają za dużym zainteresowaniem obywateli. W celu uzyskania interesujących informacji zainteresowane osoby występują z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. Realizowanie prawa do informacji publicznej wykonywane jest także – począwszy od 28.6.2015 r. – przez publikowanie określonych informacji w BIP, co ma zapewnić społeczną kontrolę wykonywanych zadań. Niniejszy artykuł koncentruje się zarówno na problematyce wniosków o udostępnienie informacji publicznej kierowanych do organów administracji architektoniczno-budowlanej, występujących problemach i wątpliwościach, jak i na najnowszej nowelizacji przepisów w tym zakresie.