Wniosek o informację publiczną złożony telefonicznie

Informacja w administracji publicznej | 2/2017
Agnieszka Kręcisz-Sarna
Wniosek o informację publiczną złożony telefonicznie

"Przez telefon otrzymaliśmy zapytanie dotyczące wysokości nagród przyznanych pracownikom naszego inspektoratu w 2016 r. W inspektoracie pracuje 5 osób, więc udzieliliśmy odpowiedzi niezwłocznie i także przez telefon. Po miesiącu wpłynęła do naszego urzędu skarga na bezczynność. Skarżący zarzuca nam, że nie przekazaliśmy mu pełnej informacji, albowiem telefonicznie żądał podania wysokości nagród przyznanych nie tylko w 2016, lecz także w 2015 r. Jak powinniśmy się bronić? Czy nasze działania były poprawne?”