Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sprawozdań kwartalnych

Odpowiedzi na pytania

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Kamila Kędzierska

Urząd Gminy B otrzymał wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sprawozdań kwartalnych sporządzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Czy takie sprawozdanie podlega udostępnieniu w całości?”