Udostępnianie protokołu z kontroli przedsiębiorcy

Informacja w administracji publicznej | 3/2017
Moduł: prawo handlowe
Agnieszka Kręcisz-Sarna

„J.K. zwrócił się do naszego urzędu z wnioskiem o przesłanie skanu protokołu z kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy X. w 2016 r. Do protokołu załączone są dokumenty potwierdzające czynności kontrolne organu, np. zeznania pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy, notatki służbowe. Ponadto przedsiębiorca złożył oświadczenie, że informacje zawarte w protokole objęte są tajemnicą przedsiębiorcy. Czy powinniśmy odmówić udostępnienia protokołu i jego załączników?”