Udostępnianie informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu organu, do którego jest kierowany wniosek

Informacja w administracji publicznej | 3/2019
Marcin Sarna

„Czy wniosek, który otrzymał burmistrz w zakresie danych dotyczących jednostek organizacyjnych i budżetowych miasta i gminy, powinien być załatwiony pozytywnie czy negatywnie, skoro jednostki typu M-GOPS, szkoły itp. są podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej (posiadają odrębną osobowość prawną), zarządzają nimi dyrektorzy bądź kierownicy? Jak w takim przypadku powinien postąpić urząd, czy uzyskać informację od jednostki i udzielić odpowiedzi, czy przesłać wniosek o udzielenie informacji publicznej według właściwości do jednostki, czy wskazać wnioskodawcy, że powinien się zwrócić do właściwej jednostki o udzielenie informacji publicznej?”