Udostępnianie informacji o wynagrodzeniu osób pełniących funkcje publiczne w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Informacja w administracji publicznej | 3/2015
Moduł: prawo pracy
Karol Kozieł, Mirosław Gumularz

Wykładnia przepisów (zwłaszcza ustawy o dostępie do informacji publicznej) dotyczących trybu oraz zakresu ujawniania informacji o wynagrodzeniu osób pełniących funkcje publiczne budzi szereg wątpliwości praktycznych. Szczególne kontrowersje wywołuje pytanie, czy informacje o wynagrodzeniu wskazanych osób powinny być bezwnioskowo ujawniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Niniejszy artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie.