Udostępnianie dokumentów na potrzeby postępowania o zamówienie publiczne

- glosa

Informacja w administracji publicznej | 01/2015
Przemysław Szustakiewicz

Komentowany w tym artykule wyrok dotyczy ważnego zagadnienia związanego z udostępnianiem dokumentów wytworzonych na potrzeby postępowania o zamówienie publiczne w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Problematyka ta jest bardzo ważna z punktu widzenia praktycznego, ponieważ zamówienia publiczne, jako sposób wydatkowania publicznych środków, stanowią oczywisty przedmiot zainteresowania obywateli, którzy przy pomocy dostępnych im narzędzi prawnych pragną dowiedzieć się, jak i na co zostały wydatkowane ich pieniądze. Ten sposób kontroli ma szczególne znaczenie przy zdecentralizowanym systemie zamówień publicznych, w którym bardzo wiele podmiotów (szczególnie jednostek samorządu terytorialnego) wydatkuje samodzielnie duże środki pieniężne. Powstaje zatem pytanie o stosunek przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, do ustawy o dostępie do informacji publicznej.