Transfery danych osobowych do państw trzecich w sektorze publicznym w świetle postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Informacja w administracji publicznej | 2/2019
Moduł: prawo UE
Damian Karwala

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1; dalej: RODO), stosunkowo dużo miejsca poświęcają instrumentom, jakie mogą być wykorzystywane przez podmioty sektora publicznego w związku z operacjami przekazywania danych osobowych do państw trzecich (tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy).