Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Informacja w administracji publicznej | 3/2018
Ryszard Marek

W praktyce podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej pojawiają się często wątpliwości, co do możliwości zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sytuacjach, które nie są uregulowane w powołanej na wstępie ustawie. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na tak postawiony problem natury formalnoprawnej. Pomimo faktu, że jest to aspekt proceduralny ma on doniosłe znaczenie w praktyce, w szczególności w kontekście realizacji konstytucyjnych i ustawowych uprawnień wnioskodawcy do otrzymania informacji publicznej.