Rękojmia zachowania tajemnicy informacji niejawnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Rafał Trzeciakowski

Urząd miasta zamierza udzielić zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Jak należy rozumieć termin „rękojmia zachowania tajemnicy informacji niejawnych”? W jaki sposób podmioty starające się o udzielenie zamówienia powinny wykazać ww. rękojmię i jakich dokumentów może wymagać Zamawiający?”