Rejestracja ABI

Informacja w administracji publicznej | 04/2015
Paweł Fajgielski

Nowelizacja ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych dokonana ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zmieniła regulacje odnoszące się do administratora bezpieczeństwa informacji. Jedną z istotnych zmian było wprowadzenie obowiązku rejestracji ABI u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę rejestracji ABI u GIODO, w tym: istotę i cel rejestracji; zakres danych objętych obowiązkiem rejestracyjnym; procedurę rejestracji; konstrukcję rejestru ABI prowadzonego przez GIODO oraz jego jawność; kwestię informowania GIODO o odwołaniu ABI. Wskazane zostaną także niektóre wątpliwości i problemy, które pojawiają się na kanwie przepisów dotyczących rejestracji ABI.