Regulamin udzielania zamówień publicznych objętych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, wyłączonych spod przepisów Prawa zamówień publicznych

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Moduł: prawo handlowe
Mariusz Kuźma

W nawiązaniu do omówionej w poprzednim numerze problematyki wyłączenia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych do zamówień objętych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” w tym artykule przedstawiamy praktyczne aspekty rozdziału zamówień publicznych przez przedstawienie przykładowego wewnętrznego uregulowania w jednostce sektora finansów publicznych, tj. Regulamin udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod przepisów Prawa zamówień ­publicznych na podstawie art. 4 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.