Procedura uzyskania dostępu do informacji niejawnych

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Ryszard Marek

Uzyskanie dostępu do informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej jest sformalizowaną procedurą, prowadzoną przez podmioty określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych, która kończy się uzyskaniem dostępu do tychże informacji, bądź odmową uzyskania takiego dostępu. Proces uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych jest nierozerwalnie związany z pozostawaniem w zatrudnieniu w danej jednostce organizacyjnej, lub też ubieganiem się o podjęcie takiego zatrudnienia. Na podmioty przeprowadzające postępowanie mające na celu uzyskanie przez danego pracownika dostępu do informacji niejawnych ustawodawca nałożył obowiązek wykonania szeregu czynności przy wykonaniu których zobligowane są one do dołożenia najwyższej staranności.