Powołanie ABI – wady i zalety

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Tomasz Osiej

Tocząca się od dłuższego czasu dyskusja nad szczegółami rozwiązań przyjętych w znowelizowanej ustawie o ochronie danych osobowych skłania do pochylenia się nad kwestią tzw. ryzyk przy przyjęciu rozwiązania, w którym powołujemy ABI. Rzetelna ocena wad i zalet takiego rozwiązania, może być bardzo pomocna przy podejmowaniu decyzji, szczególnie, że każdy z administratorów danych ma swoją specyfikę. Już wstępna analiza wydaje się przemawiać za tym, że powołanie ABI ma więcej zalet niż wad, chociaż tych ostatnich nie jest niestety pozbawione. Obecnie zarejestrowano prawie 1200 podmiotów, które skorzystały z możliwości powołania ABI. Oczywiście zgłoszeń, jakie napłynęły do Biura GIODO jest dużo więcej – jest to kilkakrotność zarejestrowanych zgłoszeń. Można się spodziewać, że im bliżej daty 30 czerwca, tym zgłoszeń będzie więcej. Co ciekawe, w zdecydowanej większości (blisko 70%) są to podmioty publiczne, ale wśród administratorów danych, którzy zgłosiły ABI, są również mniejsze i większe podmioty prywatne.