Postępowanie z niejawną korespondencją wchodzącą i wychodzącą – schematy postępowania

Informacja w administracji publicznej | 3/2017
Marek Anzel

Wysyłanie oraz przyjmowanie korespondencji niejawnej nie stanowi problemu dla personelu kancelarii tajnej/niejawnej, gdy czynność ta jest wykonywana często i systematycznie. Problem pojawia się wtedy, gdy z ekspedycją przesyłki mamy do czynienia sporadycznie – wtedy nie trudno jest popełnić błąd. Jak uniknąć pomyłek, jakie są podstawy prawne, czy jak sporządzić protkół opisujemy w poniższym artykule. Obowiązujące regulacje prawne, w zakresie nadawania i przyjmowania przesyłek niejawnych, są bardzo restrykcyjne i nie przewidują dowolności w tym względzie.