Pojęcie interesu publicznego na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Informacja w administracji publicznej | 1/2017
Moduł: prawo cywilne
Rafał Trzeciakowski

Artykuł 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764; dalej: DostInfPubU) warunkuje udostępnienie informacji publicznej przetworzonej w zakresie, w jakim jej udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Należyte rozumienie pojęcia interesu publicznego, które nie zostało w DostInfPubU zdefiniowane, jest istotne zarówno dla wnioskodawców, jak i organów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej.