Odpowiedzialność za nieprawidłową ochronę danych osobowych

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Mariusz Bidziński

Przetwarzanie danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem może rodzić poważne konsekwencje. Choć wiele podmiotów nie zdaje sobie z tego sprawy, za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych grozi nawet kara pozbawienia wolności. W tym też zakresie, przeprowadzona poniżej analiza obowiązujących regulacji prawnych obrazuje zasady, na jakich konkretnie podmiotach ciąży odpowiedzialność za brak ochrony lub niewłaściwą ochronę danych osobowych. Ochrona danych osobowych wynika z zagwarantowanego w art. 47 Konstytucji RP prawa do ochrony życia prywatnego. Zgodnie z treścią tego przepisu, każdemu człowiekowi (a zatem jest to spektrum szersze niż tylko obywatele RP) przysługuje prawo decydowania o tym, jakie informacje o swojej osobie chce ujawnić. Co więcej, prawo to obejmuje również możliwość określania zakresu, w jakim dane będą ujawniane, a także które z tych danych nich mogą być przetwarzane.