Odpowiedź na informację publiczną w formie mailowej

Informacja w administracji publicznej | 4/2019
Marcin Sarna

„Wnioskodawca przesyła do urzędu oraz szkół i przedszkoli dużą liczbę wniosków o udostępnienie informacji publicznych w różnych tematach. Wnioski przesyła mailem, a odpowiedzi żąda na adres do korespondencji tradycyjnej. Część odpowiedzi wraca do nadawców jako niepodjęta, za co ponoszą dodatkowe koszty. Wysyłka za potwierdzeniem i odbiór zwrotu niepodjętej korespondencji to koszt około 12 zł. Małe jednostki oświatowe wyczerpały już budżety roczne przeznaczone na obsługę korespondencji listowej. Czy mając na względzie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz to, że wnioskodawca nadużywa prawa do informacji publicznej, można odpowiedzi na wnioski przesyłać na adres mailowy wnioskodawcy, z którego wysyła zapytania?”