Ochrona tajemnic prawnie chronionych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Informacja w administracji publicznej | 2/2019
Moduł: prawo karne
Agnieszka Besiekierska


Ochrona tajemnic prawnie chronionych pojawia się kilkakrotnie w ustawie z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Występuje w kontekście zgłoszeń incydentów, ochrony tajemnic podczas audytu i kontroli oraz w związku z obowiązkiem zachowania poufności przez poszczególne podmioty uczestniczące w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa: zespoły CSIRT, sektorowe zespoły ds. cyberbezpieczeństwa i ministra do spraw informatyzacji.