Nowe obowiązki i trendy w zakresie organizacji i prezentacji treści na stronach podmiotowych BIP

Informacja w administracji publicznej | 1/2019
Bartosz Wilk


Podmioty prowadzące Biuletyn Informacji Publicznej powinny zadbać o udostępnianie w nim szerokiego zakresu informacji publicznych, co pozwoli zagwarantować realizację prawa do informacji wnioskodawcy z jednej strony, a z drugiej – na uniknięcie przez adresata obowiązku udostępniania informacji w sposób i w formie wskazanymi we wniosku. W tej mierze warto wziąć pod uwagę obowiązki bezwnioskowego udostępniania informacji, które zaczęły obowiązywać wraz z początkiem nowej kadencji władz samorządowych (2018-2023). Należy też zwracać uwagę na to, żeby strony podmiotowe BIP spełniały wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), które zostaną przeanalizowane w niniejszym artykule.