Konto pocztowe dla pracownika jednostki organizacyjnej

Informacja w administracji publicznej | 4/2019
Moduł: prawo pracy
Marcin Sarna

„Urząd Gminy ma zamiar założyć konto pocztowe kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej (np. OPS czy szkole). Urząd ma wykupioną usługę hostingową oraz zawartą z dostawcą usługi hostingowej umowę powierzenia. Czy w przypadku założenia takiego konta, podległa jednostka organizacyjna (OPS, szkoła) powinna zawrzeć z urzędem umowę powierzenia przetwarzania ­danych?”