Klucze i kody dostępu do szaf, pomieszczeń lub obszarów, w których są przetwarzane informacje niejawne – schematy postępowania

Informacja w administracji publicznej | 1/2018
Moduł: prawo karne
Marek Anzel

Organizując system bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych należy uwzględnić stosowanie odpowiednich środków w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności tych informacji. Zastosowanie mają między innymi odpowiedniej klasy drzwi wejściowe oraz szafy wyposażone w zamki mechaniczne i szyfrowe, elektroniczne systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji włamania i napadu. Klucze oraz kody i hasła powinny być odpowiednio chronione i zabezpieczone przed osobami nieuprawnionymi. Niniejszy artykuł przedstawia rozwiązania praktyczne w zakresie systemu zarządzania kluczami do miejsc przetwarzania informacji niejawnych oraz urządzeń do przechowywania materiałów niejawnych, a także zasady deponowania haseł lub kodów (szyfrów) w przypadku stosowania zamków szyfrowych oraz elektronicznych systemów wspomagających ochronę.