Klauzula rekrutacyjna dla pracowników

Informacja w administracji publicznej | 3/2019
Moduł: prawo pracy
Agnieszka Sagan-Jeżowska

Wzór zaprezentowany w tym artykule opracowany został z myślą o jego stosowaniu wobec kandydatów do pracy w oparciu o przepisy ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.; dalej: KP). Do przetwarzania danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z KP ­autorka zastosowała przesłankę zgody wyrażanej przez wyraźne działanie potwierdzające, zgodnie z art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1; dalej: RODO). Możliwe jest również zastosowanie zgody wyrażanej wyraźnie, tj. przez odrębne oświadczenie woli.