Jawność obrad organów stanowiących – nowe obowiązki samorządów

Informacja w administracji publicznej | 1/2019
Piotr Sitniewski
Jawność obrad organów stanowiących – nowe obowiązki samorządów

Nowa kadencja samorządów, która rozpoczęła się w listopadzie 2018 r., przyniosła szereg rozwiązań prawnych doprecyzowujących istniejące regulacje lub praktyki, ale i tworzących całkiem nowe, wcześniej nieznane mechanizmy w obszarze jawności obrad organu stanowiącego. Większość zmian została wprowadzona ustawą z 11.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). Nowe przepisy mają zastosowanie do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, która rozpoczęła się w listopadzie 2018 r. - zatem już obowiązują.