Informacje o nagrodach przyznanych osobom niepełniącym funkcji publicznych – publiczne czy nie?

Informacja w administracji publicznej | 3/2019
Moduł: prawo pracy
Bartosz Wilk

W ostatnim czasie w orzecznictwie można spotkać się z podejściem, że informacja o nagrodach przyznanych osobom niepełniącym funkcji publicznych nie stanowi informacji publicznej. Choć nie wiadomo, czy powołane orzecznictwo utrzyma się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, warto przeanalizować to stanowisko.
Informacje o praktyce wynagradzania w urzędach cieszą się zainteresowaniem wnioskodawców. Chodzi zarówno o ogólne kwoty wydane na nagrody oraz łączną liczbę nagrodzonych, jak i informacje o konkretnych imionach i nazwiskach nagrodzonych osób. Omawiane w niniejszym tekście zagadnienie dotyczy drugiego z przypadków – informacji o nagrodach dla konkretnych osób. Wydawało się, że sprawa nagród została przez sądy jednoznacznie określona. Mianowicie, że informacje o praktyce wynagradzania (imię i nazwisko osoby nagrodzonej, kwota nagrody, ewentualnie uzasadnienie) stanowią informację publiczną. Gdy nagrody przyznane zostały osobom niepełniącym funkcji publicznych, to trzeba rozważyć wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności osób fizycznych.