„Informacja publiczna” oraz „informacja sektora publicznego” – różnice między pojęciami wyznaczającymi zakres stosowania ustaw informacyjnych

Informacja w administracji publicznej | 4/2016
Grzegorz Sibiga

Ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352; dalej: ­InfSekPublU), która weszła w życie 16.6.2016 r., wprowadza do polskiego porządku prawnego nowe pojęcie „informacja sektora publicznego”. Przed rozpoczęciem obowiązywania tej ustawy zakres przedmiotowy ponownego wykorzystywania wyznaczało pojęcie informacji publicznej. Obecnie „informacja publiczna” odnosi się jedynie do przepisów o dostępie do ­informacji publicznej. W artykule przedstawiono różnice między tymi pojęciami oraz wynikające z tego konsekwencje.