Informacja dotycząca ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego umieszczanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja w administracji publicznej | 4/2019
Barbara Pietrzak-Kudelska

W artykule przedstawiono przykład informacji, jaką podmiot zobowiązany, w tym przypadku jednostka samorządu terytorialnego, powinien zamieścić na swojej stronie internetowej BIP, aby wypełnić obowiązek określony w art. 11 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wraz z praktycznymi objaśnieniami.