Dostęp do informacji publicznej a ochrona prywatności osób fizycznych

Informacja w administracji publicznej | 3/2019
Moduł: prawo cywilne
Jowita Sobczak

Opisany w artykule wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 9.1.2019 r. (IV SAB/Wr 208/18, ­Legalis) skupia się na problematyce dostępu do informacji publicznej. Organ publiczny jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej. Odmowa udostępnienia informacji publicznej z powołaniem się na prywatność osób fizycznych, w tym ochronę ich danych osobowych, jak i tajemnicę przedsiębiorcy, nie jest uzasadnieniem. Powyższe stanowisko sądu ma niewątpliwe istotne znaczenie dla praktyki realizowania przepisów o dostępie do informacji publicznej, tajemnicy przedsiębiorstw i o ochronie danych osobowych.