Decyzja o umorzeniu postępowania w przypadku wycofania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiedzi na pytania

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Kamila Kędzierska

Do Urzędu Gminy C wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej, skierowany do organu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed upływem ustawowego terminu do udzielenia informacji wnioskodawca wycofał wniosek, przesyłając na adres urzędu e-mail o stosownej treści. Czy w takiej sytuacji można wydać decyzję o umorzeniu postępowania?”