Czynności sprawdzające ABI – zgodnie z nowymi obowiązkami

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Piotr Kowalik

Ustawa o ochronie danych osobowych od 1.1.2015 r. nakłada na administratorów bezpieczeństwa informacji nowy obowiązek, zgodnie z którym ABI ma zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym sprawdzać w jednostce zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie, oraz opracowywać w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych. Szczegółowy sposób wykonywania tego obowiązku określi rozporządzenie wykonawcze do ustawy, jednak do czasu jego wydania warto przedstawić praktyczne wskazówki dla ABI oraz innych zainteresowanych, jak obowiązki te powinny być realizowane. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.; dalej: Ochr­DanychU), ma obowiązek zapewnienia w jednostce przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.