Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika za odmowę podpisania dokumentacji ochrony danych

- glosa

Informacja w administracji publicznej | 4/2019
Moduł: prawo pracy
Jowita Sobczak

Przedmiotem glosy jest stanowisko Sądu Rejonowego w Toruniu (IV P 364/18, Legalis), zgodnie z którym odmowa podpisania przez pracownika dokumentacji ochrony danych osobowych oraz stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych, nie może być uznana za uchybienie podstawowym obowiązkom pracowniczym uzasadniającym zwolnienie dyscyplinarne pracownika.
Zagadnienie podjęte w omawianym wyroku jest przydatne dla praktyki realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1, ­dalej: RODO) oraz stanowi wskazówkę dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czy pracownik ma obowiązek podpisania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakładzie pracy.
Omawiany wyrok nie jest prawomocny.