Czy jesteśmy odporni na cyberzagrożenia? Projekt nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024

Informacja w administracji publicznej | 4/2019
Moduł: prawo karne
Aleksandra Czarnecka


Dnia 6.9.2019 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa. Udział w niej wzięły podmioty zgłaszające uwagi w ramach uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych, trwających do 16.8.2019 r. Efektem konferencji było opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji nowego projektu uchwały Rady Ministrów z 11.9.2019 r. w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024. Projekt przewiduje, że uchwała wchodzi w życie 31.10.2019 r., zgodnie z terminem przewidzianym w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.