Czy istnieje obowiązek podania numeru rejestracyjnego pojazdu podczas zakupu biletu w parkomacie

Informacja w administracji publicznej | 4/2017
Moduł: prawo cywilne
Jowita Sobczak

Artykuł opisuje stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13.4.2017 r. (VII SA/Wa 1069/16, Legalis) zgodnie z którym numery rejestracyjne pojazdów samochodowych stanowią dane osobowe, a obowiązek podania ich podczas zakupu biletu w parkomacie jest łamaniem przepisów prawa, w tym na­ruszeniem wolności wynikającej z Konstytucji RP. Zdaniem sądu bilet można opłacić bez podania ­numeru rejestracyjnego pojazdu.

Teza

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy, w której nakazano kierowcom, uiszczającym opłatę w parkomatach nowego typu – posiadających klawiaturę, podawać numery rejestracyjne samochodów, została wydana z naruszeniem prawa. W ocenie sądu organ nie wykazał prawnej podstawy do przetwarzania danych osobowych w postaci numerów rejestracyjnych aut.
Powyższe stanowisko sądu ma niezwykle istotne znaczenie dla praktyki realizacji obowiązków przez administrację publiczną w tym obszarze oraz osób, których dane są przetwarzane w tym zakresie.