Biuletyn Informacji Publicznej – najczęściej popełniane błędy, dobre praktyki, kwestie budzące wątpliwości

Informacja w administracji publicznej | 3/2015
Michał Kotarba

Niniejszy artykuł stanowi próbę systematycznego przedstawienia najczęstszych problemów oraz wątpliwości, które mają organy administracji publicznej, w trakcie przygotowywania własnych stron BIP, jak również zawiera katalog dobrych praktyk do wykorzystania w ramach działalności podmiotów administracji publicznej w omawianym zakresie. Poniże uwagi zostały opracowane na podstawie analizy kilkunastu wybranych stron podmiotowych BIP jednostek samorządu terytorialnego, ponadto są wynikiem konsultacji przeprowadzanych przez ­Autora z przedstawicielami tych jednostek, którzy są odpowiedzialni za tworzenie stron BIP. Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej, pozwala on na szybki i łatwy dostęp do informacji. Dane z BIP należy traktować jako oficjalne i obowiązujące. Udostępniający je urząd ponosi odpowiedzialność za ich jakość. Dlatego właśnie każda informacja opatrzona jest tzw. metadanymi, czyli podpisem podmiotu, który ją wytworzył, osoby, która ją umieściła, datą wytworzenia i datą umieszczenia w BIP. Każda czynność dokonywana na stronie BIP zapisywana jest w specjalnym rejestrze zmian. Dane muszą być zabezpieczone przed modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Informacje w BIP muszą być prezentowane w sposób wynikający wprost z dokumentów, bez interpretacji i opinii. Biuletyn Informacji Publicznej jako urzędowy publikator teleinformatyczny został utworzony na podstawie przepisów art. 8 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm., dalej: DostInfPubU), natomiast szczegółowe warunki jego funkcjonowania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18.1.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68; dalej: BIPR).