ASI zastępcą ABI

Informacja w administracji publicznej | 04/2015
Maciej Byczkowski

„Sekretarz Urzędu Gminy Y. zwrócił się z pytaniem o możliwość wyznaczenia tej samej osoby, będącej pracownikiem urzędu gminy, do pełnienia funkcji Administratora Systemu Informatycznego oraz zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji.”