Analiza ryzyka przy udostępnianiu danych – wybrane zagadnienia

Informacja w administracji publicznej | 2/2019
Jacek Młotkiewicz
Analiza ryzyka przy udostępnianiu danych – wybrane zagadnienia

Organy administracji publicznej, udostępniając dane osobowe, muszą zapewnić, aby udostępniane były tylko te dane, które zgodnie z prawem muszą zostać udostępnione i tylko tym podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania. Pomocna w zminimalizowaniu błędów w tym zakresie może być, przeprowadzana cyklicznie, analiza ryzyka.