Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Tajemnice ustawowo chronione

Przeglądy okresowe materiałów niejawnych

Marek Anzel

„Czy w świetle postanowień art. 6 ust. 4 ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych okresowym przeglądom podlegają wszystkie materiały niejawne, w tym pochodzące z innych jednostek...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437