NAJPOPULARNIEJSZE

Ankiety naukowe a dostęp do informacji publicznej

Kamila Kędzierska

Do naszego urzędu miasta wpływa znaczna ilość ankiet, które są elementem badań naukowych prowadzonych przez naukowców, uczelnie wyższe w ramach projektów unijnych lub też porozumień międzynarodowych i...

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej

Barbara Pietrzak

Poszczególne przesłanki ograniczające prawo do informacji publicznej implikują konieczność zbadania przez organ, przed wydaniem decyzji, konkretnych zagadnień i okoliczności, co powinno znaleźć...

Wezwanie wnioskodawcy do sprecyzowania wniosku

Barbara Pietrzak

Do Wojewody wpłynął wniosek o udostępnienie kopii akt postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji z 25.3.2015 r., znak sprawy: XXXX. Czy Wojewoda może wezwać wnioskodawcę do...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Urszula Winkowska-Zakrzewska

Jednostka organizuje szkolenie, które prowadzi trener z zewnętrznej firmy. Na szkoleniu uczestnicy podpisują listę obecności, na której znajduje się również pole o wyrażeniu zgody na przetwarzanie...

Opłaty za uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Stanisław Hoc

Czy przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego ponosi z tego tytułu opłaty?” ODPOWIEDŹ Tak. Każdy przedsiębiorca, który podejmuje decyzję o ubieganie się o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437