NAJPOPULARNIEJSZE

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej

Barbara Pietrzak

Poszczególne przesłanki ograniczające prawo do informacji publicznej implikują konieczność zbadania przez organ, przed wydaniem decyzji, konkretnych zagadnień i okoliczności, co powinno znaleźć...

Ankiety naukowe a dostęp do informacji publicznej

Kamila Kędzierska

Do naszego urzędu miasta wpływa znaczna ilość ankiet, które są elementem badań naukowych prowadzonych przez naukowców, uczelnie wyższe w ramach projektów unijnych lub też porozumień międzynarodowych i...

Prawo prasowe a dostęp do informacji publicznej

Przemysław Szustakiewicz

Analizowany wyrok dotyczy relacji Prawo prasowe wzgldem ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz reguł dotyczących postępowania dziennikarza, gdy żąda informacji. ­Artykuł ten jest glosą do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437