NAJPOPULARNIEJSZE

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej

Barbara Pietrzak

Poszczególne przesłanki ograniczające prawo do informacji publicznej implikują konieczność zbadania przez organ, przed wydaniem decyzji, konkretnych zagadnień i okoliczności, co powinno znaleźć...

Wezwanie wnioskodawcy do sprecyzowania wniosku

Barbara Pietrzak

Do Wojewody wpłynął wniosek o udostępnienie kopii akt postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji z 25.3.2015 r., znak sprawy: XXXX. Czy Wojewoda może wezwać wnioskodawcę do...

Ankiety naukowe a dostęp do informacji publicznej

Kamila Kędzierska

Do naszego urzędu miasta wpływa znaczna ilość ankiet, które są elementem badań naukowych prowadzonych przez naukowców, uczelnie wyższe w ramach projektów unijnych lub też porozumień międzynarodowych i...

Ochrona danych osobowych w pracy kuratora sądowego

Adam Albert Lipiński

Zawodowy kurator sądowy uzyskuje dostęp do danych osobowych dozorowanych osób z różnych źródeł – z akt sprawy karnej, za pośrednictwem systemu elektronicznego „Kurator” albo „Currenda”, podczas...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437