NAJPOPULARNIEJSZE

Dostęp do posiedzeń organów kolegialnych

Kamila Kędzierska

Do Starostwa Powiatowego w N. wpłynęło drogą elektroniczną zapytanie mieszkańca jednej z gmin na ternie powiatu. Mieszkaniec chciał uzyskać informacje dotyczące możliwości wstępu na najbliższe...

Udostępnienie opinii prawnej

Kamila Kędzierska

Do Urzędu Gminy Z. wpłynął wniosek o udostępnienie opinii prawnej sporządzonej przez radcę prawnego zatrudnionego w urzędzie. Czy taka opinia stanowi dokument wewnętrzny, czy podlega udostępnieniu...

Wnioskodawca w sprawie informacji publicznej

Kamila Kędzierska

Komu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej w trybie bezwnioskowym, a kto może złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej? Czy wniosek o udostępnienie informacji publicznej może...

Zgłaszanie zbiorów danych

Czy po zgłoszeniu ABI należy zgłaszać zbiory danych do generalnego inspektora?”

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437