NAJPOPULARNIEJSZE

Status administratora w sektorze publicznym

Status administratora w sektorze publicznym

Monika Młotkiewicz

Prawidłowe ustalenie administratora w procesie przetwarzania danych to często duże wyzwanie. Aby mu sprostać, trzeba nie tylko dobrze rozumieć istotę definicji zawartej w art. 4 rozporządzenia...

Obowiązek informacyjny administratora danych

Marcin Sarna

"Czy Ośrodek Pomocy Społecznej, przesyłając wnioskodawcy za pomocą poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego «500+» oraz świadczenia «Dobry start», powinien zamieszczać w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437