NAJPOPULARNIEJSZE

Analiza ryzyka przy udostępnianiu danych – wybrane zagadnienia

Analiza ryzyka przy udostępnianiu danych – wybrane zagadnienia

Jacek Młotkiewicz

Organy administracji publicznej, udostępniając dane osobowe, muszą zapewnić, aby udostępniane były tylko te dane, które zgodnie z prawem muszą zostać udostępnione i tylko tym podmiotom, które są...

Zgoda na publikację wizerunku absolwenta

Marcin Sarna

Czy zgoda na publikację na „tablo” (tablica przedstawiająca wizerunki absolwentów danej klasy) wizerunku absolwenta może zostać wyrażona na liście, na której widnieją nazwiska wszystkich absolwentów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437