NAJNOWSZE

Odpowiedź na informację publiczną w formie mailowej

Marcin Sarna

„Wnioskodawca przesyła do urzędu oraz szkół i przedszkoli dużą liczbę wniosków o udostępnienie informacji publicznych w różnych tematach. Wnioski przesyła mailem, a odpowiedzi żąda na adres do...

Wniosek o usunięcie danych

Agnieszka Sagan-Jeżowska

Wniosek o usunięcie danych dotyczy tzw. prawa do bycia zapomnianym, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437