NAJPOPULARNIEJSZE

Przeglądy okresowe materiałów niejawnych

Marek Anzel

„Czy w świetle postanowień art. 6 ust. 4 ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych okresowym przeglądom podlegają wszystkie materiały niejawne, w tym pochodzące z innych jednostek...

Standard bezpieczeństwa przy otwieraniu danych publicznych

Anna Gos

Otwieranie danych publicznych do ponownego wykorzystywania często wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w rejestrach publicznych, w tym danych szczególnych. Przetwarzanie i...

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Arwid Mednis

Przejrzystość procesów przetwarzania danych osobowych jest jedną z podstawowych zasad rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437