NAJPOPULARNIEJSZE

Publikowanie zdjęć uczniów na stronie internetowej szkoły

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Nierzadką praktyką jest publikowanie zdjęć na stronie internetowej szkoły utrwalających wizerunki uczniów. Zdjęcia te często służą nie tylko do informowania o działalności edukacyjnej szkoły, ale mają...

Dokumentacja ochrony danych osobowych w RODO

Piotr Kalina

Wraz z wejściem w życie RODO zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych. Wiąże się to bezpośrednio z nową filozofią ochrony danych osobowych, zgodnie z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437