NAJPOPULARNIEJSZE

Powołanie inspektora ochrony danych – schemat postępowania

Piotr Kowalik

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Dokumenty pracownicze jako przedmiot informacji publicznej

Kazimierz Pawlik

Wynagrodzenie czy merytoryczne kwalifikacje konkretnych osób do piastowania funkcji w organach administracji publicznej coraz częściej stają się przedmiotem wniosków o dostęp do informacji publicznej....

Badanie uprawnienia do reprezentacji po stronie wnioskodawcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Czy i na jakim etapie rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powinniśmy wzywać spółkę do usunięcia braków formalnych wniosku poprzez jego podpisanie zgodnie z zasadami...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437