NAJPOPULARNIEJSZE

Dane statystyczne nie zawsze są publicznie dostępne

Jowita Sobczak

Wyrok WSA w Warszawie z 29.5.2017 r. (II SA/Wa 291/17, Legalis) dotyczy problematyki udostępniania danych statystycznych przetwarzanych przez organy państwowe, objętych klauzulami tajności, o których...

Uprzednie konsultacje: cele, warunki i przebieg (zarys problemu)

Dorota Krajewska-Kekusz

Przez 20 lat funkcjonowania ustawy o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadził kontrolę wstępną operacji przetwarzania danych osobowych przez administratorów...

Jeden czy kilku przedstawicieli administratora danych?

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Czy wystarczające jest powołanie jednego przedstawiciela administratora danych w Unii, czy też RODO wymaga wyznaczenia przedstawiciela w każdym z państw członkowskich UE, w którym administrator...

Klauzula informacyjna dla osoby składającej skargę

Katarzyna Syska

RODO nakłada na administratora danych obowiązek szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu jej danych osobowych. Informacje takie powinny być przekazywane w zwięzłej,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437